Messe og lugarer akterut er et godt sted for å møte historier om det enkelte menneskes liv til sjøs. Hver lugar gir mulighet for den besøkende til å kunne trekke seg litt tilbake og få ro og konsentrasjon. Hver lugar får sin personhistorie.
Hoveddekket i lasteområdet vil gi rom for resepsjon og samlingsområde med mulighet for enkel servering, toaletter og garderobe. Her skal besøkende også møte HESTMANDENS mangfoldige historie gjennom ulike faser, ikke minst seilasen gjennom to kriger. Den opprinnelig ruffen i forskipet vil bli delvis gjenoppbygd. Her vil vi fortelle om norske sjøfolks arbeidsvilkår i første halvdel av 1900-tallet, et emne som også er et hovedtema i Stiftelsen Hestmandens formålsparagraf.