Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/include/mysql.inc.php on line 19
Årsberetning fra styre for 2014 - D/S Hestmanden Hovedside
Her er du:
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bestweb2/ftp/hestmanden_no/core/core.php on line 387
HovedsideNyheterÅrsberetning fra styre for 20...

Lese nyheter

Årsberetning fra styre for 2014
Publisert: 2017-05-31

Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014

 

Konklusjon:

Stiftelsen ser positivt på situasjonen med utgangspunkt i at skipet er restaurert i henhold til vedtatte og godkjente planer. Konsolideringen med Vest-Agder-Museet IKS. er enda ikke gjennomført, VAM venter avklaring fra Kulturdepartementet.

Styret i stiftelsen ønsker i samråd med vernemyndighetene å støtte opp om det engasjementet som venneforeningen utviser med tanke på videre restaurering, vedlikehold og driften av skipet.

 

Aktivitet:

Foretakets aktivitet er å sikre dampskipet D/S Hestmanden som et levende kulturminne ved å restaurere og drive skipet etter vernemyndighetenes regler.

I 2014 fikk vi satt i stand donkeykjelen, noe som var forutsetningen for å gjennomføre planlagt tokt, til Oslo, Risør og Kragerø, i forbindelse med feiringen av Norges 200-års jubileum 17 – 20. juli 2014.

Toktet ble gjennomført og var en stor suksess, totalt hadde vi mer enn 13000 besøkende om bord.

I tillegg var skipet i Stavern under markering av Krigsseilerne i Stavern i September, etter invitasjon av Forsvarsdepartementet.

 

Fortsatt drift:

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift foreligger.

For 2015 har vi igjen planer om tokt i samarbeid med Forsvarsdepartementet, denne gang til Bergen i forbindelse med 70års markering av krikens slutt, på retur planlegger vi besøk i Haugesund og Stavanger. Vi vil prøve å holde åpent skip på viktige dager og mindre arrangementer om bord.

Endring i sentrale stillinger
Ingen endringer i sentrale stillinger.

Arbeidsmiljø/likestilling/ledelse:

Det er pr. 31.12.2014 3 deltidsansatte med tilsammen 0,4 årsverk i stiftelsen. Rapporteringsgrunnlaget vedrørende arbeidsmiljø og likestilling er for lite til at styre kan uttale seg om disse forholdene.

Svein Torkelsen har fungert som styrets sekretær fra 01.01. 2014 til 31.12.2014.

Bård Rasmussen har fungert som fartøyansvarlig/kaptein fra 01.01. 2014 til 31.12.2014.

Stiftelsens postadresse er: Stiftelsen Hestmanden, Postboks 1716, Lund, 4698 Kristiansand.

Styret:
Nytt styre ble valgt på Representantskapsmøte for Stiftelsen Hestmanden 27. mai 2014. Valgkomiteen besto av: Johan Petter Hermansen (leder), Anne Lise Hornang, Odd Nordahl-Hansen.

Styret har for inneværende år bestått av:

Kjell Abildsnes, styreleder fra 01.01. - 31.12. 2014. (Oppnevnt av representantskapet.)

Anita Andreassen, nestleder. 01.01. - 01.06.2014. (Oppnevnt av Norsk Veteranskibsklubb.)

Bård Rasmussen, styremedlem. 01.01. - 31.12. 2014. Nestleder fra 01.06. (Oppnevnt av valgkomiteen.)

Rolf-Hugo Williamsen, styremedlem 01.01. - 28.02. 2014. Død. (Oppnevnt av Vest-Agder fylkesting.)

Atle Drøsdal, styremedlem. 01.01. – 31.12. 2014. (Oppnevnt av Kristiansand bystyre.)

Steinar Bergstøl Andersen, styremedlem 01.06. - 31.12. (oppnevnt av Vest-Agder fylke, 2014)

Hans Alexander Nesse , styremedlem 01.06. - 31.12. (oppnevnt av Norsk Veteranskibs klubb, Oslo)

 

Revisor:

Kristiansand revisjonsdistrikt IKS

 

Sekretær:

Svein Torkelsen 01.01. - 31.12. 2014.

 

Ytre miljø:

Foretakets virksomhet medfører ikke miljøforurensinger

 

Økonomi:

Regnskapet viser et resultat på kr 348.923,-.

Stiftelseskapitalen er på kr. 205.000,-.

I forbindelse med oppgradering av Donkeykjelen ble tilbakebetaling av resterende lån til Vest-Agder fylkeskommune  på kr. 5 mill. redusert til 1 mill. Søknader om ekstern støtte til Donkeykjelen var negative. Kr. 4.000.000,- er gått til restaurering av kjelen og helt nødvendig vedlikehold av tredekk. Styret arbeider med nedbetalingsplan for resterende lån, kr. 4 mill. til Vest-Agder fylke.

Stiftelsen skylder Hestmandens venner kr. 90.000,-. Dette er overskudd på salg 2014 med kr. 40.000 og kortsiktig lån kr. 50.000,-.

 

Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme stilling og resultat som ikke fremgår av regnskap og balansen med noter.

Regnskapet gir derved et rettvisende bilde av selskapets inntjening, likviditet og finansielle stilling.

 

Styrets virksomhet:

Hovedoppgaven for styret i inneværende år har vært å skape klarhet og forutsigbarhet i forhold til økonomi, drift, vedlikehold og å fortsette restaurerings-arbeide av Hestmanden. Til hjelp har styret benyttet seg av Hestmandens venneforening som sammen med ledelse og fartøyansvarlig har utført en rekke vedlikeholdsoppgaver, kartleggings- og utredningsarbeid. Flere restaureringsprosjekter er satt i gang, noen er fullført.

Det arbeides for tiden med konsolidering med Vest-Agder-Museet IKS som forventes å være på plass i 2016. Styret vil også arbeide for å få etablert gode og forutsigbare rammer for formidling og vedlikehold av skipet.

Internkontrollen i forhold til årsregnskapet mener vi er god og i samsvar med det som forventes av en privat stiftelse.

Det er avholdt 7 styremøter i perioden: 21.01., 11.03., 23.04., 04.06., 27.08., 22.10.og 17.12.             53 saker ble behandlet.

 

Medlemskap:

Stiftelsen Hestmanden er medlem i Norsk Fartøyvernforening og Norsk Skipshistorisk Selskap.

 

 

Samarbeidspartnere for Stiftelsen Hestmanden (SH)
SH har et godt samarbeid med Riksantikvaren ifm. restaurerings arbeide om bord. Stiftelsen samarbeider via Vest-Agder Museet med Kulturdepartementet ifm. konsolidering med Vest-Agder Museet.

Samarbeide og oppfølging fra Vest-Agder fylke og Kristiansand kommune er godt.
SH har hatt flere møter med leder i Vest-Agder Museum gjennom året, leder er innkalt til alle styremøtene i stiftelsen, konsolidering mellom partene forventes å tre i kraft fra 2016.

 

Organisasjoner som Stiftelsen HM samarbeider med:

Norsk Veteranskibsklubb i Oslo, Norsk Fartøyvernforening, Kristiansand Sjømandsforening,

Forbundet Kysten via Bragdøya kystlag, Kystlaget Viken, Skoleskipet SJØKURS.
D/S Hestmanden`s venner. Visit Sørlandet.

 

Kontakt med samarbeidende organisasjoner:

Eierskap til Hestmanden ble i 2014 overført fra Norsk Veteranskibsklubb til Stiftelsen Hestmanden.     

Ove Lid og Alf Kristensen fra Hestmanden`s venner var delegater på årsmøte i Norsk Fartøyvernforening i nov. 2014.

Kristiansand Sjømandsforening er en stadig kilde til rekrutering av medlemmer til venneforeningen.

D/S Hestmandens venner og SH har et nært samarbeid, venneforeningens medlemmer har hatt daglig virke om bord for ettersyn, restaurerings arbeid, vedlikehold og utbedringer.

 

Informasjonsvirksomheten:

Under skipets tokt til Oslo, Risør og Kragerø i juli – august 2014 og besøk i Stavern i september, hadde vi med utstilling som viser restaurerings arbeide på Bredalsholmen, utstillingen Fern Sunde og Krigsseiler utstilling om bord, som var svært godt besøkt. Total var det registrert over 13000 besøkende om bord på disse toktene.

 

Stiftelsen har egen webside med info. og nyheter. Venneforeningen drifter egen facebook-side. I løpet av året har det vært div. besøk av grupper og enkelte som har fått omvisning om bord, og det er holdt foredrag i andre foreninger.

 

 

 

Kristiansand 28.april 2015

 

 

_______Sign.______________       _________Sign.____________           _________Sign.____________

 Kjell Abildsnes, styreleder           Bård Rasmussen, nestleder                  Atle Drøsdal, styremedlem

 

_________Sign.____________       __________Sign.___________            __________Sign.___________            Hans A. Nesse, styremedlem            Steinar B. Andersen, styremedl.          Svein Torkelsen, sekretærFartøyets posisjon
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Film
Filmen presenterer kort Hestmanden-prosjektet fra en historisk synsvinkel og med bilder fra restaureringsarbeidene.

 
Se film fra støping av ny ventil. Ventilen støpes i bronse ved Vennesla Metallstøperi

Fakta
Spesifikasjoner og fakta om HESTMANDEN