Her er du: HovedsideKulturskipet

Fra stykkgods til tankegods

Hestmanden har fra skipet var nytt fraktet alle slags varer - fisk, tran, jernbanevogner, kull, bulldosere, sprit, korn, papir osv. - i det hele tatt alle de varer et samfunn som vårt har hatt behov for. I framtida skal vårt skip være lastet med historie og fortellinger. Vi rigger om fra stykkgods til tankegods, så å si. Hestmanden skal formidle norsk maritim kulturhistorie og fortelle historien om norske sjøfolk i krig. Vi tror at dette også er "varer" som et moderne samfunn trenger. 

Fra 1. januar 2016 overtok Vest-Agder-museet driftsansvaret for D/S Hestmanden. For mer informasjon se www.vestagdermuseet.no/hestmanden

Dåp av hestmanden 22. november 2011, Thomas Olsen BDF.jpg
Foto: Thomas Olsen, Bredalsholmen Dokk & Fartøyvernsenter. Fra dåpen ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand (2011).


Utstilling_2.jpgRorkiste.jpg
Utstilling.jpg Maskin_2.jpg
Byssa.jpgFordekk.jpg