1940 - 1945

1940 - 1945

1940 - 1945

Den 9. april 1940 var HESTMANDEN på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned under militær kommando ble HESTMANDEN igjen tilbakeført til Vesterålskes administrasjon og gikk i kullfart på Svalbard da det ble klart at tyskerne også kom til å ta Nord-Norge. Alle handelskip som befant seg i Nord-Norge ble sendt til Storbritannia. Blant dem som kom fram var HESTMANDEN som heretter gikk i britisk farvann resten av krigen med unntak av noen avstikkere, blant annet til Irland og Island. Krigsfart i konvoier, trangt om plassen i havnene og tidspress påførte skipet mange småskader. Ved flere anledninger var det svært nære på at skipet skulle gå tapt.
Men i juni 1945 kunne HESTMANDEN sette kursen hjemover, og ble her umiddelbart satt inn i kystgodsruta. HESTMANDEN gikk som første skip ut fra Oslo med materialer til gjenoppbyggingen av Finnmark.


For mer informasjon om Hestmanden i krigsårene, se: http://www.warsailors.com/singleships/hestmanden.html
Fartøyets posisjon
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Film
Filmen presenterer kort Hestmanden-prosjektet fra en historisk synsvinkel og med bilder fra restaureringsarbeidene.

 
Se film fra støping av ny ventil. Ventilen støpes i bronse ved Vennesla Metallstøperi

Fakta
Spesifikasjoner og fakta om HESTMANDEN