1914 - 1918

1914 - 1918

1914 - 1918

Ved utbruddet av 1. verdenskrig gikk HESTMANDEN i kystruta. Krigen kom raskt til å bli en total krig der også nøytrale lands handelsskip spilte en viktig rolle. Ikke minst gjaldt dette sjøkrigen i Nordsjøen. Fram til september 1915 ble hele 46 norske skip senket av tyske ubåter. Den 4. januar 1915 gikk HESTMANDEN sin første tur i krigssonen med trelast bestemt for Hull i England. Også to andre av Vesterålskes skip ble satt inn i utenriksfart på denne tiden. Av disse tre skipene var det bare HESTMANDEN som skulle komme helskinnet fra det, på tross av flere meget farlige episoder. Under en konvoi hjem fra Arkangelsk i 1917 gikk 10 av 15 skip tapt. HESTMANDEN var blant de 5 som kom fra det uten men. Ved ett tilfelle da HESTMANDEN gikk i konvoi i den farlige kullfarten mellom Nord-Frankrike og England var skipet det eneste som kom fram til bestemmelsesstedet. En rekke andre episoder kom til å styrke HESTMANDENs ry som et særdeles heldig skip. HESTMANDENS seilaser under 1.verdenskrig bidro sterkt til Vesterålskes meget solide økonomi ved krigens slutt.
Fartøyets posisjon
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2015   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Årsmelding fra Stiftelsen Hestmanden 2014   Konklusjon: Stiftelsen ser positivt på situasjonen...
Fra: 2017-05-31
Film
Filmen presenterer kort Hestmanden-prosjektet fra en historisk synsvinkel og med bilder fra restaureringsarbeidene.

 
Se film fra støping av ny ventil. Ventilen støpes i bronse ved Vennesla Metallstøperi

Fakta
Spesifikasjoner og fakta om HESTMANDEN